احسان شریعتمداری

احسان شریعتمداری

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
برخورد هندیها با دنیای مدرن

برخورد هندیها با دنیای مدرن

هندیها در برخورد با دنیای مدرن به نحوی رفتار کرده اند که دنیای سنت خود را فراموش نکنند و حتی آنرا به شکلی با دنیای مدرن تلفیق کنند تا دچار بحران هویت نشوند.

چگونگی درگیر شدن حواس انسانی در تعامل با محیط پیرامون روستای درک

چگونگی درگیر شدن حواس انسانی در تعامل با محیط پیرامون روستای درک

انسان با قرارگیری در روستای درک و ساحل بریس با تمامی حواس خود آنها را لمس و درک می کند. همه عوامل و عناصر موجود در این مناطق، حضوری برجسته دارند که بدون دخالت انسان، مکانی ناب به وجود آورده اند.

ظرفیتهای منظرین جنگلهای مانگرو (حرا)

ظرفیت‌های منظرین جنگلهای مانگرو (حرا)

جنگلهای مانگرو به دلیل تنوع زیستی، جلوگیری از فرسایش سواحل و پناهگاه انواع مختلف حیات وحش و آبزیان یکی از منحصربه فردترین مناطق زیستی جهان بشمار می رود.

مداخلات ویرانگر بر منظر دامنه کوه

مداخلات ویرانگر بر منظر دامنه کوه

در منطقه جنگلی دو هزار شاهد مداخلات ویرانگر در طبیعت توسط غیر بومیان هستیم که با خانه‌ های قدیمی تناسبی ندارند و منظره‌ ناهنجاری را به وجود آورده اند.

درختان مثمر و حواس انسانی در باغ ایرانی

درختان مثمر و حواس انسانی در باغ ایرانی

باغ ایرانی از طریق درختان مثمر، حواس پنجگانه را بیشتر تحریک کرده و این امر به افزایش ارتباط حسی انسان و رضایت مندی مخاطب را منجر می شود.