خانه نویسندگان مطالب توسط احسان شریعتمداری

احسان شریعتمداری

آواتار احسان شریعتمداری
0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
برخورد هندیها با دنیای مدرن

برخورد هندیها با دنیای مدرن

0
هندیها در برخورد با دنیای مدرن به نحوی رفتار کرده اند که دنیای سنت خود را فراموش نکنند و حتی آنرا به شکلی با دنیای مدرن تلفیق کنند تا دچار بحران هویت نشوند.
چگونگی درگیر شدن حواس انسانی در تعامل با محیط پیرامون روستای درک

چگونگی درگیر شدن حواس انسانی در تعامل با محیط پیرامون روستای درک

0
انسان با قرارگیری در روستای درک و ساحل بریس با تمامی حواس خود آنها را لمس و درک می کند. همه عوامل و عناصر موجود در این مناطق، حضوری برجسته دارند که بدون دخالت انسان، مکانی ناب به وجود آورده اند.
منظر قدرت؛ طراحى براى عدالت اجتماعى موضوع مسابقه دانشجويى معمارى منظر

منظر قدرت؛ طراحى براى عدالت اجتماعى موضوع مسابقه دانشجویى معمارى منظر

0
با ظهور توسعه پايدار و افزايش نياز به انرژي نقش معمارى منظر از قلمرو شهرى فراتر رفته است. هدف این مسابقه ارتقاء عدالت اجتماعى از طریق طراحی منظر است.
مسابقه ايده هاى جهانى معمارى برای سايت پناهگاه

مسابقه ایده هاى جهانى معمارى برای “مکان تامل”

0
"مکان تامل" براى خودانديشى است كه ارتباط بين مكان، حافظه و آرامش را عميق مي كند. این مسابقه برای جمع آوری ایده های ساخت چنین مکانی برگزار می شود.
نقش منظر شبانه در فضاهای جمعی شهرهای سن‌ پترزبورگ و مسکو

نقش منظر شبانه در فضاهای جمعی شهرهای سن‌ پترزبورگ و مسکو

0
رویکرد کلی در منظر شبانه شهرهای روسیه هماهنگی آن با منظر روز است. به همین جهت میادین و محورهای اصلی و همچنین تک ساختمانهای شاخص دارای نورپردازی خاص هستند.
ظرفیتهای منظرین جنگلهای مانگرو (حرا)

ظرفیت‌های منظرین جنگلهای مانگرو (حرا)

0
جنگلهای مانگرو به دلیل تنوع زیستی، جلوگیری از فرسایش سواحل و پناهگاه انواع مختلف حیات وحش و آبزیان یکی از منحصربه فردترین مناطق زیستی جهان بشمار می رود.
عادت به زشتیها در منظر حاشیه بزرگراه های تهران

هنر شهری بی هویت در منظر حاشیه بزرگراه های تهران

0
منظر حاشیه بزرگراه های تهران از اهمیت بسزایی برخوردارند، اما به دلیل عدم هماهنگی‌ و نداشتن هدف مشخص در ساماندهي، بیننده ارتباط ذهنی با عناصر برقرار نمی‌کند.
تغییر کانال آب از بستر آلوده به فضایی امن برای پیاده

تغییر کانال آب از بستر آلوده به فضایی امن برای پیاده

0
کانال سالها نشانه فقر شهری محسوب می شد. احیای کانال سبب بهبود کیفیت آب، رفع پدیده وارونگی، جلوگیری از سیل، کاهش آلودگی هوا و افزایش تنوع زیستی شده است.
مداخلات ویرانگر بر منظر دامنه کوه

مداخلات ویرانگر بر منظر دامنه کوه

0
در منطقه جنگلی دو هزار شاهد مداخلات ویرانگر در طبیعت توسط غیر بومیان هستیم که با خانه‌ های قدیمی تناسبی ندارند و منظره‌ ناهنجاری را به وجود آورده اند.