خانه نویسندگان مطالب توسط الناز چیت ساززاده

الناز چیت ساززاده

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
گزارش نشست حرفه معماری منظر و رویارویی با معضلات شهری

گزارش نشست حرفه معماری منظر و رویارویی با معضلات شهری

0
در این نشست مهندس محسن خراسانی زاده، دکتر جهانشاه پاکزاد و دکتر سید حسن تقوایی با محوریت حرفه معماری منظر و رویارویی با معضلات شهری سخنرانی کردند.
نشست تخصصی حرفه منظر و رویارویی با معضلات شهری

نشست تخصصی حرفه منظر و رویارویی با معضلات شهری

0
انجمن علمی منظر دانشگاه شهید بهشتی، نشست "حرفه منظر و رویارویی با معضلات شهری" را برگزار می کند. انجمن علمی معماری منظر ایران و سرو زرین از حامیان آن هستند.