دلناز محمودی ساعتی

دلناز محمودی ساعتی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

منظر خیابان نوسکی پراسپکت به عنوان محور اصلی شهر سن پترزبورگ

محور اصلی شهر علاوه بر داشتن ویژگیهایی کالبدی مانند خط آسمان و هماهنگی جداره ها و کاربریها باید خاطرات جمعی و پیشینه آن خیابان را در ذهن مردم شهر حفظ کند.

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.