خانه نویسندگان مطالب توسط دلناز محمودی ساعتی

دلناز محمودی ساعتی

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
منظر خیابان نوسکی پراسپکت به عنوان محور اصلی شهر سن پترزبورگ

منظر خیابان نوسکی پراسپکت به عنوان محور اصلی شهر سن پترزبورگ

0
محور اصلی شهر علاوه بر داشتن ویژگیهایی کالبدی مانند خط آسمان و هماهنگی جداره ها و کاربریها باید خاطرات جمعی و پیشینه آن خیابان را در ذهن مردم شهر حفظ کند.
قابلیت‌های گردشگری طبیعی در تنگه چاه کوه

قابلیت‌های گردشگری طبیعی در تنگه چاه کوه

0
تنگه چاه کوه یک نمونه کم نظیر از عملکرد فرسایشی آب جاری است. حرکت سریع و قدرتمند آب در بارندگی های شدید، عامل اصلی شکل گیری این تنگه است.
نقش منظر خیابان در مسیر منتهی به مسجد جامع به عنوان نقطه عطف شهر یزد

منظر خیابان در مسیر منتهی به مسجد جامع به عنوان نقطه عطف شهر یزد

0
خیابان های مختوم به نقاط عطف شهر وظیفه مهمی هم در جهت تاکید بر بنای شاخص و هم در جهت حفظ هویت آن بنا دارند. بنابراین می بایست دارای ویژگیهای خاصی باشند.