بهاره امام جمعه

بهاره امام جمعه

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
الگوهای باغسازی در شیراز

الگوهای باغسازی در شیراز

باغهای شیراز به دلیل سرسبز و خوش آب و هوا بودن شیراز، دارای قدمتی طولانی بوده و باغسازی از دوره هخامنشیان تا سالهای اخیر همواره در شیراز رواج داشته ­است.