معمارمنظر
جستجو
Close this search box.
Alireza Zolfaghari
علیرضا ذوالفقاری

ساختمان سیبرائی در بونیتو

ترویج گردشگری در شهر بونیتو منجر به شکل گیری فعالیتهای جدید شده و ساختمان سیبرائی با هدف پشتیبانی از شرکتهای در حال ظهور به عنوان محل استقرار انتخاب شد.