خانه نویسندگان مطالب توسط علی زبرجدیان

علی زبرجدیان

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه یزد

استراتژی هایی برای طراحی در شهرهای با اقلیم خاص

0
استراتژی هایی برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد شهرها و کاهش دی اکسید کربن وجود دارد. در این مطلب گامهایی برای داشتن شهرهایی با اقلیم پایدارتر ذکر شده است.