خانه نویسندگان مطالب توسط آرمیتا زرین حقیقی

آرمیتا زرین حقیقی

آواتار آرمیتا زرین حقیقی
3 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
کارخانه آبجوسازی سورلی به عنوان فضای جمعی

کارخانه آبجوسازی سورلی به عنوان فضای جمعی

0
کارخانه آبجوسازی سورلی به دلیل دارا بودن محیطی شگفت انگیز جشنواره ای در فضای صنعتی در حال کار، زمینه فعالیتهای فرهنگی را نیز ایجاد کرده است.
پروژه پردیس شماره 2 شرکت اپل کاری از نورمن فاستر

پروژه پردیس شماره ۲ شرکت اپل کاری از نورمن فاستر

0
در حال حاضر 60% اتصالات خورشیدی پروژه پردیس شماره 2 شرکت اپل تکمیل شده که نشان از اتمام آن در سال 2017 بر اساس برنامه ریزی قبلی نورمن فاستر دارد.
کاشت در تراس، ایده طراحی هتل جنگلی عمودی در چین

کاشت در تراس، ایده طراحی هتل جنگلی عمودی در چین

0
پایداری به جز حفاظت از انرژی، به تنوع زیستی نیز وابسته است. همزیستی بین انسان، معماری و طبیعت پایداری واقعی است که در طراحی هتل جنگلی عمودی لحاظ شده است..