عاطفه سامه

عاطفه سامه

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی
مجموعه پارک بسفر

مجموعه پارک بسفر

موقعیت جالب پل و تنگه بسفر در دهانه یکی از پر رفت و آمدترین آبراههای جهان، فرصتی را فراهم آورده که پارک مکانی برای سرگرمی و شاهرگ تقویت زیست محیطی باشد.