احمد صابری

احمد صابری

کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
سودمندی سخنان حکیمانه در معماری منظر

سودمندی سخنان حکیمانه در معماری منظر

گفتارهای حکیمانه از آزمونهای زمانه سربلند بیرون آمده ‌اند. این مطلب به مرور تعدادی از نقل قول های معروف که در معماری منظر سودمند واقع می ‌شوند، پرداخته است.