علی مرادی گنجه

علی مرادی گنجه

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری مؤسسه آموزش عالی آ.ب.آ آبیک
نکات مهم برای تحصیل در رشته معماری منظر

نکات مهم برای تحصیل در رشته معماری منظر

اگر شما به تحصیل در رشته معماری منظر می اندیشید و نمی خواهید انتخاب تان یک انتخاب بی پروا باشد، این مطلب را دنبال کنید زیرا می تواند به شما درک عمیق تری از این رشته، کیفیت های موردنیاز برای مطالعه آن و چشم انداز شغلی بدهد.

برج River Beech، بلندترین برج چوبی تاکنون

برج River Beech، بلندترین برج چوبی تاکنون

برج چوبی از یک شبکه مورب خارجی استفاده می کند تا از استحکام محوری چوب بهره برده و بارهای عمودی و جانبی از طریق شبکه بندی خارجی و بادبندهای داخلی توزیع شوند.

معرفی کتاب بامهای زنده

معرفی کتاب بامهای زنده

کتاب بامهای زنده کتابی است که گرایش رو به رشد نسبت به بامهای سبز و مثالهای متعدد را به کمک بیان تصویری قوی و متون حاوی اطلاعات مفید، بررسی کرده است.