خانه نویسندگان مطالب توسط علی مولانا

علی مولانا

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی
تحلیل فضایی مجموعه‌ های شهری دوره زندیه

تحلیل فضایی مجموعه‌ های شهری دوره زندیه

0
در دوره زندیه در شیراز مجموعه ای شکل می گیرد که شامل ارگ حکومتی، مسجد و بازار، تفرجگاه و میادین شهری (توپخانه) است که مجاور مجموعه قبلی شکل می گیرد.