خانه نویسندگان مطالب توسط علی مولانا

علی مولانا

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تحلیل فضایی مجموعه‌ های شهری دوره زندیه

تحلیل فضایی مجموعه‌ های شهری دوره زندیه

در دوره زندیه در شیراز مجموعه ای شکل می گیرد که شامل ارگ حکومتی، مسجد و بازار، تفرجگاه و میادین شهری (توپخانه) است که مجاور مجموعه قبلی شکل می گیرد.