خانه نویسندگان مطالب توسط آناهیتا مدرک

آناهیتا مدرک

135 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
دن پیرسن

دن پیرسن

انسان جدای از طبیعت نیست. پس به عنوان بخشی از آن باید رد پای خود بر طبیعت را پنهان کند. دن پیرسن - معمار منظر
جین جیکوبز

جین جیکوبز

شهرها همچون آزمایشگاهی بزرگ، محصول سعی و خطا، شکست و موفقیت ما در طراحی و ساخت شهر هستند. جین جیکوبز - فعال مدنی
توماس چرچ

توماس چرچ

تنها محدودیت برای طراحی باغ، مرزهای خیال است. توماس چرچ - معمار منظر
ویلیام کنت

ویلیام کنت

باغسازی در خدمت آفرینش منظر است. ویلیام کنت - معمار منظر
ویلیام اچ وایت

ویلیام اچ وایت

خیابان، رودخانه ای برای زندگی شهریست؛ محلی برای تجمع شهروندان و مسیری برای رسیدن به مرکز شهر است. ویلیام اچ وایت - شهرساز
نهال های اندیشه، نگاهی به غرفه آلمان در اکسپوی 2015 میلان

نهال های اندیشه، نگاهی به غرفه آلمان در اکسپوی ۲۰۱۵ میلان

آلمان از خود به عنوان منظری پرطراوت و حاصلخیز، پر از ایده هایی برای تغذیه ی آینده انسان، یاد می کند. این غرفه، ضمن دعوت مهمانان به فعالیت کردن، به وضوح اهمیت کردار با احترام با طبیعت را برای تهیه غذا در آینده ترسیم می کند
ژیل کلمان

ژیل کلمان

باغ‌سازی نیازمند نگرش خاص است: باید پویایی گیاهان را در عین ایستایی آن‌ها بپذیریم. ژیل کلمان - معمار منظر
همنشینی رنگها در شهر کویری

همنشینی رنگها در شهر کویری

از فراز نارین قلعه، لکه های سبز در میان بافت همگن و تک رنگ شهر منظر شهر میبد را کامل می کنند. همنشینی رنگها در این منظره بخشی از هویت شهر میبد است.
نخل­ چوبی شاخصه فضاهای جمعی یزد

نخل چوبی؛ شاخصه فضاهای جمعی یزد

عنصر نخل علاوه بر کارکردهای اعتقادی و آیینی در شهر یزد، به عنوان یکی از نشانه های شناخت مراکز محلات یزد نیز مطرح است. هر محله نخل ویژه خود را دارد.