خانه نویسندگان مطالب توسط آناهیتا مدرک

آناهیتا مدرک

138 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
مارتا شوارتز

مارتا شوارتز

من دوست دارم که یک فضا را ببینم، درک کنم و دیدگاه افراد را بشنوم تا بتوانم به نیازهای مختلف پاسخ دهم. مارتا شوارتز - معمار منظر
ویلیام اچ وایت

ویلیام اچ وایت

اگر طراحی بر مبنای ماشین ها و ترافیک باشد، حاصل طرح، ماشین و ترافیک و اگر مبنا حضور انسان و توجه به مکان باشد، نتیجه خلق مکانی برای انسان خواهد بود. ویلیام اچ وایت - شهرساز
تفاوت نظم با یکنواختی و اثر آن بر خیابان انقلاب

تفاوت نظم با یکنواختی و اثر آن بر خیابان انقلاب

طراحی تابلوهای واحد، یک‌شکل، و همسطح برای کاربری‌های اداری و تجاری در طول خیابان انقلاب اگرچه موجب ایجاد نظم و از بین رفتن آشفتگی منظر این خیابان شده است، اما از خوانایی آن نزد شهروندان کاسته است.
دن پیرسن

دن پیرسن

انسان جدای از طبیعت نیست. پس به عنوان بخشی از آن باید رد پای خود بر طبیعت را پنهان کند. دن پیرسن - معمار منظر
جین جیکوبز

جین جیکوبز

شهرها همچون آزمایشگاهی بزرگ، محصول سعی و خطا، شکست و موفقیت ما در طراحی و ساخت شهر هستند. جین جیکوبز - فعال مدنی
توماس چرچ

توماس چرچ

تنها محدودیت برای طراحی باغ، مرزهای خیال است. توماس چرچ - معمار منظر
ویلیام کنت

ویلیام کنت

باغسازی در خدمت آفرینش منظر است. ویلیام کنت - معمار منظر
ویلیام اچ وایت

ویلیام اچ وایت

خیابان، رودخانه ای برای زندگی شهریست؛ محلی برای تجمع شهروندان و مسیری برای رسیدن به مرکز شهر است. ویلیام اچ وایت - شهرساز
نهال های اندیشه، نگاهی به غرفه آلمان در اکسپوی 2015 میلان

نهال های اندیشه، نگاهی به غرفه آلمان در اکسپوی ۲۰۱۵ میلان

آلمان از خود به عنوان منظری پرطراوت و حاصلخیز، پر از ایده هایی برای تغذیه ی آینده انسان، یاد می کند. این غرفه، ضمن دعوت مهمانان به فعالیت کردن، به وضوح اهمیت کردار با احترام با طبیعت را برای تهیه غذا در آینده ترسیم می کند