خانه نویسندگان مطالب توسط آناهیتا مدرک

آناهیتا مدرک

138 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
کاترین گوستافسون

کاترین گوستافسون

هر چیزی زیر آسمان، موضوعی برای منظر است. موضوع فقط پارک نیست؛ خیابانها و پایانه حمل و نقل نیز هستند. معماران منظر مسئول طراحی اینها هستند. کاترین گوستافسون
سید امیر منصوری

سید امیر منصوری

منظر، ترکیبِ غیرقابل تجزیه عنصر مادی و تفسیر ذهن از آن است. انسان در محصول ترکیبی آنها، فیزیکِ تفسیر شده، زندگی می کند. این همان منظر است. سید امیر منصوری
نشست تخصصی برنامه ریزی منظر شهری

نشست تخصصی برنامه ریزی منظر شهری

سومین نشست تخصصی منظر با موضوع برنامه ریزی منظر شهری در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین در روز دوشنبه 30 فروردین 95 برگزار خواهد شد.
یان مک هارگ

یان مک هارگ

رفتارشناسی جانوری، مطالعات قومی و نژادی، انسان شناسی فرهنگی و مطالعه بیماریهای مسری نیز در مجموعه برنامه ریزی اکولوژیکی جای دارند. یان مک هارگ - معمار منظر
آن ویستون اسپیرن

آن ویستون اسپیرن

منظر، تعاملی بین مردم و مکان است؛ که در مشارکتی پویا موجب معنا بخشی به یکدیگر می شوند. آن ویستون اسپیرن - معمار منظر
جین جیکوبز

جین جیکوبز

شهرها دارای قابلیت ارائه چیزی برای همه هستند. فقط به این دلیل و تنها زمانی که، شهر توسط همه شهروندان خلق شده باشد. جین جیکوبز - فعال مدنی
پیتر لاتز

پیتر لاتز

مناظر، واقعیت هایی هستند که وجود خارجی ندارند. ما اطلاعات را از اطرافمان گزینش می کنیم و تصوری را در ذهنمان می سازیم. پیتر لاتز - معمار منظر
آندرئا کوکران

آندرئا کوکران

من عمیقاً معتقدم که برنامه ریزی شهری، نیازمند انعطاف پذیری بیشتر و محدودیتهای کالبدی کمتری است و در مرحله برنامه ریزی ابتکار عمل بیشتری داریم. آندرئا کوکران
تام ترنر

تام ترنر

یک شهر باید مناظری داشته باشد که بتوان در آن با امنیت قدم زد، کار کرد، خوابید و میان درختان دوید و کنار آب دراز کشید. تام ترنر - معمار منظر