خانه نویسندگان مطالب توسط آرمان مهین زارع

آرمان مهین زارع

1 مطالب 1 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی
تفاوت ایده و نگرش در طراحی آرامگاه شعرای شیراز

تفاوت ایده و نگرش در طراحی آرامگاه شعرای شیراز

0
در طراحی حافظیه به رویکرد یادمانی بودن فضا و حفظ ارتباط بصری، در سعدیه بر جنبه یادمانی بودن و در آرامگاه خواجوی کرمانی بیشتر به کتیبه گرایی پرداخته شده است.