علی کثیری

علی کثیری

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تربیت مدرس
حفظ تصویر ذهنی از طریق یک موزه نظامی

حفظ تصویر ذهنی از طریق یک موزه نظامی

پایگاه سابق هوایی سوئستربرگ در هلند که به طور رسمی از 12 نوامبر سال 2008 بلااستفاده مانده است، در سال 2015 با عنوان موزه ملی نظامی (NMM) که حاصل ادغام موزه ارتش و موزه نظامی هوایی بود، دوباره به حیات سابق خود بازگشت و خاطرات و تصویر ذهنی ساکنین را زنده ساخت.

بازگشت زندگی به شهر با احیای یک فواره مرده

بازگشت زندگی به شهر با احیای یک فواره مرده

شهر چیواهوا با مسائل قاچاق مواد مخدر و فقدان امکانات شهری مواجه بود. با برگزاری کارگاههای مشارکت اجتماعی و از طریق احیاء یک فواره قدیمی زندگی به شهر بازگشت.

نیاز سیدنی به بارانگارو ریزیرو

نیاز سیدنی به بارانگارو ریزیرو

بارانگارو ریزیرو یک پارک تپه ای بازآفرینی شده است که دفتر پیتر واکر هوشمندانه آنرا در سه سطح موج شکن، پیاده روی در بوته ها و تفرجگاه صخره ای طراحی کرده است.

موزه مهمان نوازی در هلند

موزه مهمان نوازی در هلند

موزه مهمان نوازی در هلند به عنوان نمادی از مهمان نوازی برای آوارگان در هلند عمل خواهد کرد و همجواری با مانومان جنگ جهانی اول را محترم خواهد شمرد.