معماری

ویلا به سبک مدرن در هلند

ویلا به سبک مدرن در هلند

ساخت ویلا به سبک مدرن در اروپا در بسیاری از موارد هنوز هم به سبک میس ون در روهه و فیلیپ جانسون انجام می شود و سادگی طرح آنها هنوز هم خواهان دارد.
رکوردهای معماری شهر یزد

رکوردهای معماری شهر یزد

یزد علاوه بر آثار فاخر تاریخی که دارد، عناوینی را یدک می کشد که شاید کمتر از آن اطلاع داریم. برترین هایی در آثار تاریخی چه به لحاظ قدمت و چه به لحاظ اندازه.