آندرئا کوکران

0
6

Andrea Cochran 01من عمیقاً معتقدم که برنامه ریزی شهری، نیازمند انعطاف پذیری بیشتر و محدودیت های کالبدی کمتری است. این رویکرد در مرحله برنامه ریزی، به ما ابتکار عمل بیشتری می دهد اما در مرحله طراحی منظر، تغییر اجزا طرح، دشوارتر و با محدودیت بیشتری مواجه خواهد بود.
آندرئا کوکران – معمار منظر
Andrea Cochran – Landscape Architect

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید