معمارمنظر
جستجو
Close this search box.

آلوار آلتو و معماری منظر

این مطلب به بررسی دیدگاه آلوار آلتو و نوع برخورد او با طبیعت می پردازد. او در دوره مدرنیسم، معماری متفاوت و کارهایش در ارتباط با منظر پیشرو بود.

نویسنده:

مشخصات مطلب

در این مطلب به بررسی دیدگاه آلوار آلتو و نوع برخورد او با منظر می پردازیم، ولی پیش از آن باید در نظر داشته باشیم که آلوار آلتو و کارهایش را در بستر زمانی خودش و در دورانی که تفکر مدرنیسم بر دنیا غالب بوده بررسی می کنیم؛ از این رو او را می توان معماری متفاوت و کارهایش را پیشرو در رابطه با منظر و سایت مورد طراحی دانست.

در همان دوران معمارانی مانند لوکوربوزیه را داریم که بی توجه به محیط و منظر نبودند و کارهایی چون ایجاد بام سبز برای جبران فضای اشغالی ساختمان بر روی زمین و پنجره های افقی سرتاسری برای قطع نکردن دید به منظر و ایجاد دید گسترده را انجام دادند. اما کارهای آلوار آلتو از حیث توجه به منظر و محیط در درجه بالاتری در زمان خود قرار گرفته و سطح دیگری از ارتباط با طبیعت را ارائه می کند.

آلوار آلتو و معماری منظر
تصویر 1: آلوار آلتو
استفاده از محیط طبیعی

آلوار آلتو از بعد توپوگرافی به معماری منظر می نگریست و همواره ویژگيهای خاص طبیعت را در نظر داشت. وی محیط های پیرامون بنای خود را در ادامه معماری داخلی آنها طراحی می کرد و از طبیعت اطراف و عناصر طبیعی موجود در سایت برای بزرگتر نشان دادن فضای داخلی و همچنین محدوده مورد استفاده بهره می برد که این نوع استفاده از طبیعت را پیش از این در باغسازی ژاپنی دیده بودیم. (منظر عاریتی)

آلوار آلتو و معماری منظر
تصویر 2: استفاده از طبیعت و محیط طبیعی جهت بزرگتر نشان دادن بستر و فضای داخلی بنا در Muuratsalo Experimental House
توجه به توپوگرافی

آلوار آلتو از همان سنین جوانی با تفاوت پستی و بلندیها آشنا شد. اوقاتی را که در دوران جوانی در جنگل می گذراند، به او یاد داد تا به چشم انداز، زمین و تفاوت پستی بلندیهای آن با دقت بنگرد. آلتو هر یک از پروژه های خود را با تجزیه و تحلیل شکل پستی و بلندیها و نقشه های توپوگرافی آغاز مي کرد. وی در طراحی های خود از پستی و بلندیها برای درک خصوصیات مکان الهام می گرفت. او در تمامی پروژه هایش خواه در بناهایی در مقیاس کوچک و خواه در نقشه هایی بزرگ، پستی و بلندیها را در نظر می گرفت. (نمایشگاه کارهای آلتو، 1400)

آلوار آلتو و معماری منظر
تصویر 3: توجه به توپوگرافی و طراحی همگام با آن در Jyväskylä University Building، 1951
تراس سبز و توجه به مرزها

از دیگر ویژگیهای مشخص در کارهای آلوار آلتو، داشتن تراسهای متعدد سبز و به طور کلی تراس بندی و ایجاد نظرگاه در سایت است که در زمان خود بسیار جالب توجه است. همچنین آلتو مسیرها را به وسیله مانع از طبیعت جدا نمی کرده و در بسیاری از نقاط شاهد ترکیب کفسازی مسیر پیاده و طبیعت اطراف هستیم که باعث بهبود حس کاربر در فضا می شود.

از دیگر نکات مورد اهمیت نحوه ورود به بنا و مواجه با بنا است که در حس کاربر و تجربه او از برخورد با بنا اهمیت دارد که آلتو به خوبی این کار را در پروژه هایش انجام داده است. هر چند که گاهی این چرخش ها در بنا برای ایجاد جذابیت بصری و ایجاد دید و منظر مناسب باعث به وجود آوردن اشکالاتی در دریافت نور در فضاهایی با کاربری یکسان در بلوک های مشابه می شده است اما با این وجود در زمان خود بسیار قابل تحسین بوده است.

آلوار آلتو و معماری منظر
تصویر 4: تراس بندیهای سبز و توجه به دید و نحوه مواجهه با بنا در Viipuri Library، 1935
آلوار آلتو و معماری منظر
تصویر 5: نحوه برخورد مسیر پیاده و فضای سبز در Säynätsalo Town Hall، 1949
احترام به طبیعت

با بررسی کارها و بناهای آلوار آلتو متوجه می شویم که سعی این معمار در ساخت بناهایش، کمترین میزان تخریب بستر طبیعی بوده و به سایت و محیط طبیعی بنا اهمیت می داده است، به طوری که بسیاری از بناهای خود را در مجیط هایی با بافت جنگلی انتخاب کرده و بنا را بدون قطع درختان و در دل آنها و متناسب با آنها ایجاد می کرده است؛ به نحوی که بنا خود را در دل طبیعت مخفی کرده و جزئی از آن می شده است. همچنین به نحوه گلدهی گیاهان در فصول مختلف توجه داشته تا محیطی دلپذیر با تجربه های متفاوت در فصول مختلف ایجاد کند.

آلوار آلتو و معماری منظر
تصویر 6: احترام به طبیعت و همگام سازی بنا با بستر طراحی در Muuratsalo Experimental House
مصالح متناسب با محیط

ویژگی دیگری که در کارهای آلوار آلتو مشهود است، استفاده از مصالح متناسب با اقلیم و محیط مورد طراحی بوده به طوری که علاوه بر ایجاد آسایش محیطی (استفاده از آجر در محیط های سرد جهت استفاده از ظرفیت گرمایی آن)، نظم و زیبایی بصری منظر اطراف را مخدوش نکرده و به ساختمان در همگام سازی با طبیعت کمک می کند مانند استفاده از رنگ سفید برای دیوارهای خارجی و مصالح چوب با توجه به جنگلی بودن منطقه طراحی.

همچنین آلتو از نمادهای طبیعی و عناصری که یادآور طبیعت فنلاند است، در کارهایش استفاده به جا کرده است؛ به طور نمونه می توان به استفاده از عناصر باریک و بلند عمودی استفاده شده در بنا نام برد که یادآور جنگلهای فنلاندی است.

آلوار آلتو و معماری منظر
تصویر 7: استفاده از نمای آجری و چوبی متناسب با اقلیم طراحی و گیاهان رونده روی عناصر باریک عمودی و بدنه سفید بنا جهت همگام سازی با طبیعت؛ Säynätsalo Town Hall، 1949
خلاصه ویژگیهای منظرین آلوار آلتو

با توجه به مطالب ذکر شده، در ادامه ویژگیهای منحصربفرد کارهای آلوار آلتو در مواجهه با طبیعت به اختصار بیان شده است:

  • اهمیت به توپوگرافی سایت و استفاده از آن
  • استفاده از محیط و عناصر طبیعی در بستر طراحی (منظر عاریتی)
  • تراس بندی سبز و همگام سازی بستر مسیر پیاده با محیط طبیعی اطراف بدون مرز کشی
  • احترام به طبیعت و ساخت بنا با کمترین میزان تعرض به طبیعت (طراحی همگام با طبیعت)
  • استفاده از مصالح متناسب با محیط
  • استفاده از نمادهای یادآور محیط طبیعی در بستر طراحی
  • توجه به چشم انداز محیط طبیعی از داخل و خارج بنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *