اینطور به نظر می رسد که کاربرد واژه “منظر” برای توضیح نحوه شکل‌ گیری و شالوده شهرها – همانطور که برای مثال در نظریه‌ های فعلی شهرسازی منظر بازتاب یافته است – تا حد زیادی دغدغه‌ های مربوط به شرایط شهر پساصنعتی در عصر حاضر را بیان می‌ کند. در واقع، انقلاب صنعتی اغلب به عنوان نقطه عطفی در ظهور منظر شهری کلانشهر مدرن دیده می شود. مفهوم شهر بزرگ همانطور که تا به امروز عموماً در جهان تجربه شده – چه عمودی یا افقی، متراکم و یا پراکنده و جدا شده از طبیعت مولد – قطعاً به طیف وسیعی از پیشرفتهای اخیر (یا کاملاً جدید) در زمینه فناوری ساخت، کنترل شرایط آب و هوایی، ارتباطات و حمل و نقل وابسته است. از این نظر، مناظر شهری به عنوان یک توسعه نو ظهور تاریخی ظاهر شده و در نتیجه نمایش دهنده یک مفهوم اساساً مدرن و غربی تلقی می‌شوند.
با این حال، ویژگیهای مرتبط با مناظر شهری معاصر به ویژه اشکال مختلف سازگاری انسان با مکان و شکل‌ دهی مجدد سایتهایی که محل توسعه و گسترش شهرها هستند می تواند در زمینه های ماقبل صنعتی و در دوره های زمانی متفاوت، در سراسر جهان یافت شود. سکونتگاههای شهری ماقبل صنعتی عموماً در زمینهایی که برای مقاصد دیگر و به ویژه تولید محصول استفاده می‌شد شکل گرفته اند و توسعه این سکونتگاهها مستلزم برقراری روابطی پیچیده و پویا با مدیریت منابع طبیعی، به ویژه آب و غذا بوده است؛ در حالی که شهرهای باستانی به طور سنتی به عنوان مراکز تجارت، داد وستد و تولید صنعتکارانه و همچنین محل استقرار قدرتهای سکولار و یا مذهبی مطالعه می‌شوند؛ پرداختن به پرسشهایی در ارتباط با چگونگی تکامل و تحول خوشه‌ های اصیل جوامع کشاورزی به تشکلهای شهری، چگونگی سازمان یافتگی فضایی آنها و چیستی مشخصه های منظرین ویژه این جوامع، سزاوار تجزیه و تحلیل و بحث بیشتری است. سوال دیگری که بسیار به موضوع نزدیک است در ارتباط با نقش عوامل محیطی و وجود یا عدم وجود منابع طبیعی مشخص در فعال نمودن این فرآیند شهری سازی مطرح می‌شود.
Pre Industrial Cities Landscaperبرای بررسی این پرسشها، برنامه مطالعات باغ و منظر در دامبارتن اوکس در حال برنامه ریزی همایشی با عنوان مناظر شهرهای ماقبل صنعتی است. این همایش که توسط ژرژ فرهت (دانشگاه تورنتو) و جان بردسلی (دامبارتن اوکس) سازمان یافته در تاریخ  پنجم و ششم ماه می سال 2017 برگزار خواهد شد. موضوعات از میان طیف گسترده‌ای از دوره های تاریخی و از بعد جغرافیایی جهانی انتخاب خواهند شد؛ انتظار می رود که ارائه ها نمایش دهنده طیف گسترده ای از رشته ها باشند و هر دو گروه پژوهشگران و متخصصین را شامل شوند. به منظور ادغام این بحث با مبحث رایج شهر پایدار، از سخنرانان خواسته شده است تا سوالات زیر را مورد توجه قرار دهند:

  • تفاوت و دوگانگی مدرن بین شهری و روستایی که در طول تاریخ در رابطه بین شهرها و محیط طبیعی بیان شده، به ویژه با توجه به کاربری زمین، کنترل محیطی ، و مدیریت منابع چگونه بوده است؟
  • توانایی اعمال کنترل بر محیط طبیعی و منابع آن از طریق گسترش منطقه ای، مدیریت هیدرولیک و احیای اراضی تا چه حد عاملی تعیین کننده در طراحی، تکامل و اقبال تاریخی شهرهای ماقبل صنعتی بود؟
  • ما چه درکی از مفاهیم معاصر پراکندگی شهری، تنوع زیستی، تغییرات آب و هوایی، اتصال و مدیریت یکپارچه منابع طبیعی در صورت اجرا در مناظر شهری ماقبل صنعتی خواهیم داشت؟
  • این درک برای پژوهشهای فعلی، استراتژیهای طراحی و سیاستهای برنامه ریزی در عصری که در حال گذار بوم شناختی است چه پیامدهایی دارد؟

شما می توانید برای ارائه یک مقاله در ارتباط با این موضوع اقدام کنید و این فراخوان را با همکاران و سازمانهای مرتبط به اشتراک بگذارید. شما می بایست پروپوزالهای خود را که در بردارنده چکیده‌ ای 200 کلمه‌ای و رزومه کوتاهی (حاوی پنج عدد از مهمترین آثار منتشر شده شما) است را تا تاریخ 15 سپتامبر 2016 (25 شهریور 1395)، به ایمیل ژرژ فرهت (Georges Farhat) و یا ایمیل جان بردسلی (John Beardsley) ارسال نمایید. اطلاعات بیشتر در این خصوص را می توانید در اطلاعیه سایت آن مشاهده کنید.

مطلب قبلیهنر، طبیعت و شهر؛ موضوع هشتمین کارگاه مطالعات عالی پدیدارشناسی منظر شهری
مطلب بعدیتراس بخش مهم و جدایی ناپذیر معماری بومی کردستان
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید