مطالعه ای در فیلادلفیا حاکی از آن است که اقدامات صورت گرفته از قبیل "پاکسازی محیط" و ایجاد "فضای سبز" در زمین خالی منجر به کاهش 41.5 درصدی افسردگی شده است.

مشخصات مطلب

تاثیر فضای سبز بر کاهش افسردگی در بزرگسالان

ایجاد “فضای سبز” در زمینهای خالی منجر به کاهش “افسردگی” در بزرگسالان می شود. مطالعه ای بر روی 324 نفر در فیلادلفیا حاکی از آن است که اقدامات صورت گرفته از قبیل “پاکسازی محیط” و ایجاد “فضای سبز” در 110 قطعه زمین خالی در حوالی منطقه ای که این افراد زندگی می کنند، منجر به کاهش 41.5 درصدی در تعداد افرادی که دچار “افسردگی” بودند، شده است.


Source: South EC, BC Hohl, MC Kondo, JM MacDonald, and CC Branas. (2018). Effect of Greening Vacant Land on Mental Health of Community-Dwelling Adults: A Cluster Randomized Trial. JAMA Netw Open 1(3):e180298.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *