جانمایی مسیر در پارک ها باید به گونه ای باشد که دسترسی را تسهیل کند و منجر به ایجاد مسیری جدید و تخریب پارک توسط مخاطبین نشود.

مشخصات مطلب

جانمایی اشتباه مسیر

جانمایی مسیر در پارک ها باید به گونه ای باشد که دسترسی را تسهیل کند و منجر به ایجاد مسیری جدید و تخریب پارک توسط مخاطبین نشود. در تصویر فوق این اصل به درستی رعایت نشده و منجر به ایجاد مسیری جدید توسط مخاطبین و از بین رفتن چمن موجود در پارک شده است.


Wrong Emplacement of Path
عکس و توضیح از: نسترن میرزایی / دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) / قزوین / بهار 1397


نمونه نامناسب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *