دَنیل کایلی

مسئله مهم این نیست که تعریف طراحی چیست بلکه زندگی و چگونه زیستن مهم است و این باید مبنای طراحی باشد. شما نمی توانید کاری که انجام می دهید را از زندگی جدا کنید.

دَنیل کایلی  – معمار منظر

Daniel Kiley – Landscape architect
مطلب قبلیتحلیل طرح زها حدید برای فرودگاه بین المللی پکن
مطلب بعدیکوهستان، زبان مشترک دوران
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید