یکی از روش های معماری منظر برای تاکید بر محور، مسیر و ایجاد حس حرکت در فضا، نظام کاشت ردیفی درختان مخروطی شکل حول محور اصلی است.

مشخصات مطلب

تاکید بر محور و ایجاد حس حرکت با طرح کاشت مناسب

یکی از روش های معماری منظر برای تاکید بر محور و ایجاد حس حرکت در فضا، نظام کاشت ردیفی درختان مخروطی شکل حول محور اصلی است. در باغ گیاه شناسی استفاده از درختان سرو همیشه سبز با ارتفاع یکسان به صورت ردیفی در حاشیه راه باعث تاکید بر مسیر و محور و ایجاد حس حرکت در مسیر شده است.


Emphasizing the Axis and Creating a Sense of Movement by Appropriate Planting Plan
عکس و توضیح از: راضیه بهامیر / باغ گیاه شناسی / کرج / بهار 1394


نمونه خوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *