معنایی که ما به عنوان معمار منظر به یک مکان می بخشیم شکل دهنده رفتار کاربران آن مکان خواهد بود.
پائولو بورگی – معمار منظر
Paolo Bürgi – Landscape Architect
مطلب قبلیبازیافت ته سیگار در آجرهای خشتی
مطلب بعدیسومین برنامه عصرانه سینما و منظر؛ فیلم « تلقین »
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید