انتخاب مناسب نوع و نحوه ترکیب و چیدمان گیاهان در طرح کاشت منجر به ایجاد منظری شاخص در فصول مختلف می شود.

مشخصات مطلب

ترکیب مناسب دو گیاه در طرح کاشت

انتخاب مناسب نوع و نحوه ترکیب و چیدمان گیاهان در طرح کاشت منجر به ایجاد منظری شاخص در فصول مختلف می شود. کاشت گیاه رونده نسترن در کنار یک درخت بدون گل باعث جلوه بسیار زیباتر آن درخت در فصل گلدهی گیاه رونده شده است.


 Choosing the Proper Type and Combination of Plants in the Planting Plan
عکس و توضیح از: زهرا صادقیان / پارک ملت / قزوین / زمستان 1396


نمونه خوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *