تاثیر فضاهای سبز و باغها در مراکز درمانی بر ساکنان

بررسی 66 تحقیق صورت گرفته در رابطه با “محیط مصنوع” و “کیفیت زندگی” در “مراکز درمانی” حاکی از آن است که در نظر گرفتن “فضاهای سبز و باغ ها” در “طراحی طبیعت محور”، تاثیرات مثبت قابل توجهی از جمله کاهش افسردگی و بی قراری روانی ساکنان و بخصوص کاهش استرس بیماران مبتلا به جنون داشته است.

گردآوری و ارائه: شبنم محمدزاده


Source: Joseph, Anjali, Young-Seon Choi, and Xiaobo Quan. “Impact of the Physical Environment of Residential Health, Care and Support Facilities (RHCSF) on Staff and Residents:  A Systematic Review of the Literature.” Environment and Behavior, 48.10 (December 2016) 1203-1241.

مطلب قبلیتکرار و ریتم عناصر در طراحی برای هماهنگی فضا
مطلب بعدیساختمان سیبرائی در بونیتو
کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید