به مردم یک جامعه نه تنها باید فرصت ارائه راه حل برای مشکلات داده شود بلکه حق انتخاب در مورد اینکه با کدام مشکل یا چالش روبرو شوند را نیز داد. آستین اِلن
آستین اِلن
می بایست به مردم یک جامعه نه تنها فرصت ارائه راه حل برای مشکلات موجود داده شود بلکه حق انتخاب در مورد اینکه با کدام مشکل و یا چالش‌های روبرو شوند را نیز داد.
آستین اِلن – معمار منظر
Austin Allen – Landscape Architect

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشخصات مطلب

آستین اِلن
آستین اِلن
آناهیتا مدرک

آناهیتا مدرک

کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی

مطالب مرتبط