پژوهشی در رابطه با “پوشش درختان” در 7910 منطقه مسکونی در ایالت کالیفرنیا و پیرامون آن حاکی از آن است که افزایش “پوشش درختان” در یک محله حتی بدون در نظر گرفتن نحوه دسترسی به فضای سبز با بهبود “سلامت ساکنان” بخصوص کاهش میزان چاقی و افزایش “انسجام اجتماعی”، در ارتباط بوده است.

گردآوری و ارائه: شبنم محمدزاده


Source:Ulmer, Jared M, Kathleen L. Wolf, Desiree R. Backman, Raymond L. Tretheway, Cynthia JA Blain, Jarlath PM O’Neil-Dunne, and Lawrence D. Frank. (November 2016). Multiple health benefits of urban tree canopy: The mounting evidence for a green prescription.Health & Place 42: 54-62.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.


مطلب قبلیتلفیق گیاه و سازه برای ایجاد فضای مطلوب و تاکید بر فضا
مطلب بعدیکمک به بازیابی ساختار بوم شناسی بوستون در پروژه بندر watermark
کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید