مطالعه در شهرهای اروپایی نشان می دهد که چنانچه زیرساخت کافی فراهم شود و از هر 4 شهروند، یک نفر از دوچرخه استفاده نماید، می توان از مرگ زودرس جلوگیری کرد.

مشخصات مطلب

نتایج حاصل از گسترش شبکه دوچرخه سواری در شهرهای اروپایی

مطالعه 167 شهر اروپایی حاکی از آن است که سالانه می توان از ده هزار “مرگ زودرس” جلوگیری کرد، تنها در صورتی که شهرها “زیرساختهای کافی” فراهم کنند و از هر 4 شهروند، یک شهروند از “دوچرخه” به عنوان اولین وسیله حمل و نقل خود استفاده نماید. مطابق با این پژوهش با بهبود کیفیت هوا، بهداشت عمومی و کاهش تصادفات می توان از “مرگ زودرس” جلوگیری کرد.


Source: Natalie Mueller et al., on behalf of the PASTA consortium. Health impact assessment of cycling network expansions in European cities. Preventive Medicine 10.1016 (2018). 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *