دسترسی به “فضاهای سبز” برای زنان ساکن در شهرها خطر ابتلا به “سرطان سینه” را کاهش می دهد. پژوهشی بر روی 1129 بیمار مبتلا به “سرطان سینه” و بررسی وضعیت 1619 مورد در جهت کنترل و جلوگیری از ابتلای افراد به این بیماری در 10 استان اسپانیا حاکی از آن است که با نزدیکی هر چه بیشتر محل زندگی زنان به “فضاهای سبز شهری”، خطر ابتلا به “سرطان سینه” در آن ها کاهش می یابد. در این پژوهش عوامل دیگری همچون سن و وضعیت اجتماعی اقتصادی تعدیل شده است.

گردآوری و ارائه: شبنم محمدزاده


Source: O’Callaghan-Gordo C., M. Kogevinas, M. Cirach, G. Castaño-Vinyals, N. Aragonés, J. Delfrade, T. Fernández-Villa, P. Amiano, T. Dierssen-Sotos, A. Tardon, R. Capelo, R, Peiró-Perez, V. Moreno, A. Roca-Barceló, B. Perez-Gomez, J. Vidan, A. Molina, M. Oribe, E, Gràcia-Lavedan, A. Espinosa,  A. Valentin, M. Pollán, MJ Nieuwenhuijsen. (August 2018). Residential proximity to green spaces and breast cancer risk: The multicase control study in Spain (MCC-Spain). International Journal of Hygiene and Environmental Health.

مطلب قبلیعدم رعایت فاصله مناسب برای کاشت درختان
مطلب بعدیرونمایی از ایده بخش مسکونی دره سیلیکون جدید در مسکو
کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید