مطالعه در شمال شرق چین حاکی از آن است که حضور در مدرسه با سبزینگی بالا تاثیرات مفیدی بر فشار خون دانش آموزان چاق یا آنهایی که اضافه وزن دارند، داشته است.

مشخصات مطلب

ارتباط فضای سبز پیرامون مدارس با فشار خون پایین دانش آموزان

مطالعه 9354 دانش آموز از 62 مدرسه در شمال شرق چین حاکی از آن است که حضور در مدرسه ای با میزان بالایی از سبزینگی با فشار خون پایین دانش آموزان در ارتباط بوده است. این تاثیرات مفید در فشار خون برای دانش آموزان چاق یا آنهایی که اضافه وزن داشتند، قوی تر بوده است.


Source: Xiao, Xiang, Bo-Yi Yang, Li-Wen Hu, Iana Markevych, Michael S. Bloom, Shyamali C. Dharmage, Bin Jalaludin, et al. “Greenness around Schools Associated with Lower Risk of Hypertension among Children: Findings from the Seven Northeastern Cities Study in China.” Environmental Pollution 256 (2020): 113422. 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *