مطابق با یک پژوهش، اگر تمامی بامهای مسطحِ یک منطقه در منچستر را "بامهای سبز" تشکیل دهند، سالانه 0.21 تن از "ذرات معلق" از محیط خارج می شوند.

مشخصات مطلب

نقش بامهای سبز در کاهش ذرات معلق در هوا

“بامهای سبز” به عنوان فیلتری در برابر “ذرات ریز معلق در هوا” عمل می کنند. مطابق با یک پژوهش، اگر تمامی بامهای مسطحِ یک منطقه در منچستر را “بامهای سبز” تشکیل دهند، سالانه 0.21 تن از “ذرات معلق” (10PM: ذراتی با قطر 2.5 تا 10 میکرومتر) از محیط خارج می شوند. دو گونه چمن مورد مطالعه در این پژوهش نسبت به دو گیاه پلنتین (plantain) و سدوم (sedum) عملکرد بهتری در به دام انداختن “ذرات ریز معلق” داشتند.


Source: Speak, Andrew. F., J. J. Rothwell, S. J. Lindley, and C. L. Smith. (2012). Urban particulate pollution reduction by four species of green roof vegetation in a UK city. Atmospheric Environment61, 283-293.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *