هندوستان کشوری است که سفر به آن دریچه ای جدید به جهان را برای انسان می گشاید. دریچه ای که یافته های تازه به جهان بینی هر شخص می افزاید. هند کشور رنگها، معابد، غذاها و ادویه های متفاوت، کشور فیلها و میمونها، کشور احترام به تفاوتها و باورهای راسخ است. هندوستان کشور صلح و همزیستی ادیان و باورها و قومیت های گوناگون در کنار هم است.

در کشور هند تنوع در هر آنچه به ذهن رسد آنقدر زیاد است که موجب ایجاد ساختارهای منظرین متفاوت می شود. این تنوع بسیار در منظرهای تاریخی، فرهنگی، مذهبی، شهری، سیاسی، طبیعی و … دیده می شود.

پرونده منظر سرزمین هند

به منظور شناخت منظرهای گوناگون هندوستان سفری پژوهشی به سرپرستی دکتر محمدرضا مهربانی گلزار در اردیبهشت 1397 ترتیب داده شد که با همراهی دانشجویان رشته های معماری منظر، معماری و شهرسازی دانشگاه های تهران، شهید رجایی، هنر، بین المللی امام خمینی و آزاد اسلامی به مقصد شهرهای دهلی، آگرا، جیپور، واراناسی و چاندیگار انجام شد. مقالات این پرونده حاصل فعالیت های پژوهشی و میدانی دانشجویان حاضر در سفر و موضوعات آنها و نتیجه پرسش ها و پاسخهای میدانی در طول این سفر است.

مطلب قبلیبازدید علمی و آموزشی به شهر همدان و دو روستای ملحمدره و علیصدر
مطلب بعدیمنظر شنیداری، نگاهی به زبان مشترک مخاطب سواره در هند
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه شهید رجایی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید