اگر محیط شهری، دعوت کننده باشد و زندگی اجتماعی به وسیله ترافیک تضعیف نشود، زندگی اجتماعی می تواند در خیابان جان گرفته و شکوفا شود. دونالد اپلیارد

مشخصات مطلب

دونالد اپلیارد
اگر محیط شهری، دعوت کننده باشد و زندگی اجتماعی به وسیله ترافیک تضعیف نشود، مطالعات نشان می دهد زندگی اجتماعی می تواند در خیابان جان گرفته و شکوفا شود.

دونالد اپلیارد – طراح شهری
 Donald Appleyard – Urban Designer


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *