Fatemeh Saeed Nezhad 04
کاشت توده ای گونه ای از کاشت درختان است که در آن، گیاهان هویت انفرادی خود را از دست می دهند و در قالب یک طرح کلی جای می گیرند. در این نوع کاشت می بایست درختان  دارای شاخ و برگ نامنظم بوده تا با کاشت نامنظم و توده ای در کنار دیگر درختان گونه ی خود، یک کل واحد را تشکیل دهند. در عکس بالا نه تنها از گونه ی مناسبی برای کاشت توده ای استفاده نشده، بلکه فواصل کاشت نیز به گونه ای است که درختان در کاشت توده ای پراکنده اند و هر یک هویتی مستقل را به بیننده القا می کنند.
Inappropriate mass planting
عکس و توضیح از: فاطمه سعید نژاد / پارک مدرس / کرج / بهمن ۱۳۹۶

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید