كاشت توده ای گونه ای از کاشت درختان است که در آن، گياهان هويت انفرادی خود را از دست مي دهند و در قالب يك طرح كلي جای می گيرند. در این نوع کاشت می بایست درختان  دارای شاخ و برگ نامنظم بوده تا با کاشت نامنظم و توده ای در کنار دیگر درختان گونه ی خود، یک کل واحد را تشکیل دهند. در عکس بالا نه تنها از گونه ی مناسبی برای کاشت توده ای استفاده نشده، بلکه فواصل کاشت نیز به گونه ای است که درختان در کاشت توده ای پراکنده اند و هر یک هویتی مستقل را به بیننده القا می کنند.
Inappropriate mass planting
عکس و توضیح از: فاطمه سعید نژاد / پارک مدرس / کرج / بهمن 1396
مطلب قبلیچرا فضاهای عمومی شکست می خورند؟
مطلب بعدینقش پوشش گیاهی تالابها در حفاظت از خطوط ساحلی
دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید