به طور کلی، کاشت ردیفی درختان و شمشاد ها در محورهای دید باغ ها، بر زیبایی مسیر می افزاید، اما در عکس بالا، جانمایی و کاشت نامناسب درختچه های سرو، موجب از بین رفتن این پرسپکتیو زیبا در یکی از محورهای کاخ گلستان شده است. علاوه بر آن، رشد درختچه های سرو خارج از حریم باغچه، موجب از میان رفتن و اشغال شدن قسمتی از مسیر پیاده نیز شده است.
از بین رفتن پرسپکتیو در محور باغ
Destruction of the perspective on the garden axis
عکس و توضیح از: فاطمه سعید نژاد / کاخ گلستان / تهران / اردیبهشت ۱۳۹۷

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید