وقتی روی یک سایت یا مکانی خاص متمرکز می شوم که قصد طراحی برای آن را دارم، سعی می کنم لایه ها، فرم، تاریخچه و ویژگیهای حسی آنرا بررسی کنم. پیتر زومتور - معمار

نویسنده:

مشخصات مطلب

پیتر زومتور
وقتی روی یک سایت یا مکانی خاص متمرکز می شوم که قصد طراحی برای آن را دارم، سعی می کنم لایه ها، فرم، تاریخچه و ویژگی های حسی آن را بررسی کنم.

پیتر زومتور – معمار
Peter Zumthor – Architect


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *