Fatemeh Shahmohammadi 01
برای حفظ حریم پارکها معمولاً از عناصر مصنوع مختلفی همچون سازه های آجری و فلزی استفاده می شود. در این امر می توان به جای کاربرد عناصر مصنوع، از گیاهان به عنوان پرچین استفاده کرد. نمونه ای از این پرچین ها در پارک گل محمدی اصفهان دیده می شود که به جای سازه های مختلف از شمشاد برای ایجاد حصار استفاده کرده و به آن فرمی داده اند که ضمن حصار بودن، دید را نیز محدود نمی کند.
Use of pruned plants as a fence in parkes
عکس و توضیح از: فاطمه شامحمدی / بوستان گل محمدی / اصفهان / اردیبهشت ۱۳۹۷

نمونه خوب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید