یکی از نکات مهم برای کاشت گیاهان در منظر، توجه به عرض باغچه است. برای مثال در عکس بالا که باغچه ای را در دانشگاه بین المللی امام خمینی نشان می دهد، باغچه در نظر گرفته شده برای کاشت خیلی کم عرض است و مشکلاتی را برای رشد گیاهان موجود در آن به وجود آورده است. این مشکل باعث رشد کج گیاهان و درختان شده و زیبایی مسیر را نیز تحت ناثبر قرار داده است.
Irrespective of the width of the garden in the planting of plants
عکس و توضیح از: الهه رحمانی / دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) / قزوین / فروردین 1397

نمونه نامناسب

مطلب قبلیافنباچر هافن؛ از یک بندر صنعتی آلوده تا رودخانه ای محیط زیستی
مطلب بعدیتاثیر فضای سبز و طبیعت بر عملکرد شناختی کودکان
دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید