seyedeh jamileh mousavi 03

در طول مسیرهای صاف و مستقیمی که تغییر کاربری رخ نمی دهد، ایجاد تنوع در پوشش گیاهی کاملاً بدون توجیه و نامطلوب است؛ در نتیجه بهتر است در این موارد با تکرار یک طرح کاشت مناسب، عدم تغییر کاربری مسیر را به مخاطب القاء نماییم. در بوستان مادر شهر محمدیه تکرار طرح کاشت در مسیر پیاده روی باعث ایجاد ریتم و تعادل در مسیر شده و همچنین کاشت درخت خزان پذیر و همیشه سبز در کنار هم باعث حفظ جلوه در فصول مختلف شده است.
Create a Proportional Rhythm in the Paths by Trees
عکس و توضیح از: سیده جمیله موسوی / بوستان مادر محمدیه / قزوین / فروردین ۱۳۹۷

نمونه خوب

3 دیدگاه‌ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید