در منظر آسمان سوئد، فراتر از ابرهای معمول، ابرهایی با برق درخشان آبی رنگ نيز ديده می شوند كه در شب می تابند. اين ابرهای مرتفع باز هم نور آفتاب را منعکس می کنند.

مشخصات مطلب

تفکیک ناپذیری منظر آسمان و زمین از یکدیگر

در منظر آسمان عکس بالا در سوئد، فراتر از ابرهای معمول، ابرهایی با برقِ درخشانِ آبی رنگ نيز ديده می شوند (NLC) كه در شب می تابند. با وجود ارتفاع زياد، اين ابرها باز هم نور آفتاب را منعکس می کنند. این ابرهای شب درخشان، در نزدیکی لبه فضا، حدود 80 کیلومتر بالاتر از سطح زمین قرار دارند و معمولا بالاتر از مناطق قطبی در تابستان قابل ديدن هستند.


The inseparability of earth and sky from each other as a landscape
عکس از: Per-Magnus Hedén و توضیح از: زهرا ایلیاتی / هيِدِسوندا / سوئد / 24 جولای 2016


نمونه خوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *