“مکان تامل” محلى مملو از خاطره و همچنین فضایى صمیمى براى جشن گرفتن تاریخ و تجربه طبیعت لطیف منطقه است. این سایت مکانى را براى تفکر آرام فراهم می کند و زمینه اى براى مدیتیشن است. محلى براى خوداندیشى و درون گرایى است که ارتباط بین مکان، حافظه و آرامش را عمیق می کند. “مکان تامل” در منظر قدرتمند طبیعى مونسانتو در پرتغال قرار دارد.

Site Sanctuary

جوایز مسابقه
  • نفر اول: ٢٠٠٠ یورو
  • نفر دوم: ١٠٠٠ یورو
  • نفر سوم: ۵٠٠ یورو
جدول زمانى
  • شروع مسابقه : ٢١ بهمن ١٣٩۵
  • مهلت زمان ثبت نام اولیه: ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ تا ۲۱ فرورودین ۱۳۹۶
  • مهلت زمان ثبت نام دقیق: ۲۲ فروردین ۱۳۹۶ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • مهلت زمان ثبت نام با تاخیر: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا ۱ خرداد ۱۳۹۶
هزینه شرکت در مسابقه

ثبت نام اولیه: ۶٠یورو + ٢٣٪‏ مالیات: ٧٣,٨٠ یورو
ثبت نام دقیق: ٧۵یورو + ٢٣٪ ‏مالیات: ٩٢,٨٠ یورو
ثبت نام با تاخیر: ٩٠ یورو + ٢٣٪ ‏مالیات: ١١٠,٧٠یورو

افراد زیر ۴٠ سال داراى مدرک در تمامى گرایشات رشته معمارى در همه مقاطع واجد شرایط شرکت در این مسابقه تلقی می شوند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اندازه شیت های ارسالی، فرمت فایلها و … به سایت این مسابقه مراجعه کنید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید