دانش اکولوژی به رابطه متقابل میان جانداران و محیط زیست آنها پرداخته و درصدد حفظ تعادل و پایداری زیستی بین آنها است. دانش منظر رابطه معنایی انسان با محیط است که از بعد زیستی فراتر می رود و صرفاً به جهان مادی محدود نمی شود. محیط های انسان ساخت همچون شهرها، یکی از مصداقها و بسترهای مشترک این دو دانش است.
ecology-landscapeسه گانه فوق چه ارتباطی با یکدیگر برقرار می کنند و چگونه می توان در تصمیم گیریها و برنامه ریزیهای آتی بکار بست؟ نشست «نسبت اکولوژی و منظر در محیط های انسان ساخت» قصد دارد با واکاوی موضوع به سوالات فوق پاسخ دهد.
این نشست به مناسبت هفته پژوهش و به همت معاونت پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر برگزار می شود.
سخنران: دکتر محمدرضا مهربانی گلزار
زمان: شنبه ۹۵/۰۹/۲۰ ساعت :۱۰ الی ۱۲
مکان: پژوهشکده دانشگاه هنر (پردیس باغ ملی)

یک دیدگاه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید