دسته: منظر شهری

تنوع؛ رمز موفقیت فضای عمومی
  • زمان مطالعه : 10 دقیقه
  • ۰

    تنوع؛ رمز موفقیت فضای عمومی

    انعطاف پذیری در فضای عمومی به چندعملکردی شدن آن منجر می شود.کلید موفقیت میدان پایونیر، وجود تنوع، مدیریت حرفه ای کارکردها، موقعیت مناسب و طراحی ساده آن است.