دسته: منظر شهری

تاریخچه دیوارهای سبز
 • زمان مطالعه : 8 دقیقه
 • ۰

  تاریخچه دیوارهای سبز

  دیوارهای سبز بر شهر و شهروندان اثر می گذارند. بناها را از عوامل طبیعی محافظت و به کاهش دما کمک می کنند و با ایجاد میکروکلیما، از حرارت شهرها نیز می کاهند.

  درسهایی از شهرهای دوستدار محیط زیست
 • زمان مطالعه : 7 دقیقه
 • ۱

  درسهایی از شهرهای دوستدار محیط زیست

  شهرهای دوستدار محیط زیست، روی شهروندان خود برای این امر حساب می کنند. منظر شهری وابسته به جامعه شهری است و ساختن جامعه شهری پایدار می تواند از فرد شروع شود.

  گواهی LEED چیست؟
 • زمان مطالعه : 10 دقیقه
 • ۱

  گواهی LEED چیست؟

  درج گواهی LEED بر روی یک ساختمان، نشان دهنده کیفیت و دستاوردهای سبز در آن است. این نشان دارای مسیری سه گانه است که به مردم، سیاره و منفعت ختم می شوند.

  ۱۰ شهر برتر پیاده مدار
 • زمان مطالعه : 12 دقیقه
 • ۰

  ۱۰ شهر برتر پیاده مدار

  شهرهای پیاده مدار به دلیل داشتن محورهای پیاده، مقاصد خوبی برای گردشگران هستند. در این مطلب لیستی از متناسب ترین مقصدهای گردشگری با پیاده روی ارائه شده است.

  تاثیر نحوه ساماندهی جداره های تجاری بر بافت تاریخی سن پترزبورگ
 • زمان مطالعه : 9 دقیقه
 • ۱

  تاثیر نحوه ساماندهی جداره های تجاری بر بافت تاریخی سن پترزبورگ

  جداره های تجاری در بافت تاریخی سن پترزبورگ، تاثیر کمی بر بدنه ساختمان داشته و مداخله به فونت بدون زمینه، تابلوی کوچک و سایبان برای تعریف ورودی محدود می شود.