دسته: پرونده سفر ترکمن صحرا

نقد و بررسی کفسازی بافت نوسازی شده و نوسازی نشده روستای فارسیان
  • زمان مطالعه : 7 دقیقه
  • ۰

    نقد و بررسی کفسازی بافت نوسازی شده و نوسازی نشده روستای فارسیان

    کفسازى به عنوان یکى از عوامل مهم افزایش کیفیت معابر، هدایت عابران پیاده، هدایت آبهاى سطحى، ارتقاء ایمنى مسیر و در نهایت افزایش کیفیت محیط بشمار می رود.