برچسب: کیفیت

فرد کنت
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  فرد کنت

  هر شخصی حق زندگی در مکان های با کیفیت را دارد و از آن مهم تر همه انسان ها حق مشارکت برای ساخت آن فضای با کیفیت را دارند. فرد کنت – برنامه ریز شهری

  گواهی LEED چیست؟
 • زمان مطالعه : 10 دقیقه
 • ۱

  گواهی LEED چیست؟

  درج گواهی LEED بر روی یک ساختمان، نشان دهنده کیفیت و دستاوردهای سبز در آن است. این نشان دارای مسیری سه گانه است که به مردم، سیاره و منفعت ختم می شوند.

  مسیر جنگلی گیسوم
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  منظر جاده گیسوم

  این فیلم یک دقیقه ای که حاصل تجربه فضای جنگل گیسوم است، نشان می دهد مداخلات انسانی می تواند به حفظ کیفیت منظر جنگلی گیسوم کمک کند و یا آنکه باعث تخریب شود.