برچسب: کارگاه

سازه UWO حاصل کارگاه گروه WOVEN
 • زمان مطالعه : 5 دقیقه
 • ۰

  سازه UWO حاصل کارگاه گروه WOVEN

  نام این سازه که در کارگاه چند روزه شکل گرفت، UWO، به معنای شیء چوبی ناشناس، ارجاع به عملکرد غیرمشخص و بدون هیچ نشانه ساختاری قابل تشخیص برای چگونگی استفاده از آن و همچنین به ظاهر ناشناخته آن دارد.

  گزارش دومین همایش ملی معماری منظر
 • زمان مطالعه : 29 دقیقه
 • ۰

  گزارش دومین همایش ملی معماری منظر

  دومین همایش ملی معماری منظر در اردیبهشت ۱۳۹۵ با محورهای اصلی آموزش، رویکردهای حرفه ای و یافته های نو در معماری منظر در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.