برچسب: کارگاه

گزارش دومین همایش ملی معماری منظر
  • زمان مطالعه : 29 دقیقه
  • ۰

    گزارش دومین همایش ملی معماری منظر

    دومین همایش ملی معماری منظر در اردیبهشت ۱۳۹۵ با محورهای اصلی آموزش، رویکردهای حرفه ای و یافته های نو در معماری منظر در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.