برچسب: چشمه شاه آباد

مرگ خاموش چشمه شاه آباد
  • زمان مطالعه : 3 دقیقه
  • ۰

    مرگ خاموش چشمه شاه آباد

    متاسفانه با وجود آب شفاف چشمه شاه آباد توجه چندانی به حاشیه آن نشده و ساختمانهایی که در حال ساخت هستند نیز توجه چندانی به هویت و زیبایی این چشمه نکرده اند.