برچسب: پایداری

پارک ویتانگی
 • زمان مطالعه : 4 دقیقه
 • ۰

  پارک ویتانگی

  طراحی سازگار با محیط زیست پارک ویتانگی و استراتژی طراحی حساس به آب به بهبود کیفیت آب کمک کرده و باعث ایجاد یک جاذبه بصری و کاربری منحصربفرد برای آن شده است.

  راههای جدید ترویج رشد هوشمند
 • زمان مطالعه : 6 دقیقه
 • ۰

  راههای جدید ترویج رشد هوشمند

  کلثروپ راههایی جهت ترویج رشد هوشمند مشخص کرده که به تمرکز توسعه شهری در قسمت پیاده و مرکز شهر به عنوان ابزاری جهت مبارزه با تغییرات آب و هوایی کمک می کنند.

  مرکز حمایتگر پزشکی در ایلی نوی
 • زمان مطالعه : 5 دقیقه
 • ۰

  مرکز حمایتگر پزشکی در ایلی نوی

  مرکز حمایتگر پزشکی در ایلی نوی بهبود دسترسی بیماران، تداوم درارائه مراقبتها و افزایش کارایی را به کمک پیوستن ساختمان جدید به بیمارستان فعلی محقق کرده است.

  کاترین گوستافسون
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  کاترین گوستافسون

  تحقق دوام در محیط های شهری، وابسته به ارزشمند شدن، سرمایه گذاری و حفظ آن است که در نهایت به ایجاد اهمیت و پایداری می انجامد. کاترین گوستافسون – معمار منظر